Kuśala (Bông-kó͘-gí: ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠨ, 1300 nî 12 goe̍h 22 ji̍t – 1329 nî 8 goe̍h 30 ji̍t), Bông-kó͘-gí chun-hō hō choè Khutughtu Khan (ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
), sī Bông-kó͘ Tè-kok ê khó-hān kap Goân-tiâu ê chi̍t ê hông-tè, 1329 nî 2 goe̍h kàu 8 goe̍h chāi-ūi. I ê Hàn-gí biō-hōGoân Bêng-chong (元明宗), sē-hōE̍k-hiàn Kéng-hàu Hông-tè (翼獻景孝皇帝).

Khutughtu Khan
Хутагт хаан
Tāi Goân ê hông-tè
Tāi Goân ê hông-tè
Chāi-ūi 1328 nî 10 goe̍h 16 ji̍t – 1329 nî 2 goe̍h 26 ji̍t
Chêng-jīm Jayaatu Khan
Kè-jīm Jayaatu Khan
Choân-miâ
Kuśala (ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠨ, Хүслэн)
Liân-hō kap sî-kan
Thian-le̍k (天曆): 1329
Chun-hō
Khutughtu Khan (ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
, Хутагт хаан)
Sē-hō
E̍k Hiàn Kéng Hàu Hông-tè (翼獻景孝皇帝)
Biō-hō
Bêng-chong (明宗)
Ông-sek Borjigin
Lāu-pē Külüg Khan
Lāu-bú Shouton
Chhut-sì 1300 nî 12 goe̍h 22 ji̍t(1300-12-22)
Kòe-sin 1329 nî 8 goe̍h 30 ji̍t (28 hòe)