chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 12 sè-kí | 13 sè-kí | 14 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1270 nî-tāi | 1280 nî-tāi | 1290 nî-tāi | 1300 nî-tāi | 1310 nî-tāi | 1320 nî-tāi | 1330 nî-tāi
: 1295 nî | 1296 nî | 1297 nî | 1298 nî | 1299 nî | 1300 nî | 1301 nî | 1302 nî | 1303 nî | 1304 nî | 1305 nî
1300 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-hāi
kàu
Keng-chú
Gregorius le̍k 1300 nî
MCCC
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1844 nî
Tō-kàu-le̍k 3997 nî
Hoê-le̍k 699~700
Hông-kì 1960 nî
Tân-kì 3633 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5060~5061
Se-chōng-le̍k im thó͘ ti (sa mo phag)
kàu
iông thih chhí (lcags pho byi)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1355 – 1356
- Shaka Samvat 1222 – 1223
Iran le̍k 678 – 679
Runic le̍k 1550
Assyria le̍k 6050 nî
Ethiopia le̍k 1294~1295

1300 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1300 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái