chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1270 nî-tāi | 1280 nî-tāi | 1290 nî-tāi | 1300 nî-tāi | 1310 nî-tāi | 1320 nî-tāi | 1330 nî-tāi
: 1296 nî | 1297 nî | 1298 nî | 1299 nî | 1300 nî | 1301 nî | 1302 nî | 1303 nî | 1304 nî | 1305 nî | 1306 nî
1301 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-chú
kàu
Sin-thiú
Gregorius le̍k 1301 nî
MCCCI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1845 nî
Tō-kàu-le̍k 3998 nî
Hoê-le̍k 700~701
Hông-kì 1961 nî
Tân-kì 3634 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5061~5062
Se-chōng-le̍k iông thih chhí (lcags pho byi)
kàu
im thih gû (lcags mo glang)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1356 – 1357
- Shaka Samvat 1223 – 1224
Iran le̍k 679 – 680
Runic le̍k 1551
Assyria le̍k 6051 nî
Ethiopia le̍k 1295~1296

1301 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1301 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái