15 sè-kí (XV sè-kí) sī tùi 1401 nî kàu 1500 nî chia̍h ê 100 tang.

Sè-kí: 14 sè-kí · 15 sè-kí · 16 sè-kí
Nî-tāi: 1400 nî-tāi 1410 nî-tāi 1420 nî-tāi 1430 nî-tāi 1440 nî-tāi
1450 nî-tāi 1460 nî-tāi 1470 nî-tāi 1480 nî-tāi 1490 nî-tāi

Au-chiu, 15 sè-kí sī tī Āu-kî Tiong-sè kiam Chá-kî Bûn-gē-ho̍k-heng kap Chá-kî hiān-tāi chi kan.

A-chiu, Bêng-tiâu mā tng phài Tēⁿ Hô hiòng hái-gōa hoat-tián.

Hui-chiu, I-su-lân-kàu tng heng.

Bí-chiu, Inca Tè-kok kap Aztec bûn-bêng lâi kàu in ê choa̍t-téng sî-kî.

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 15 sè-kí