chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1470 nî-tāi | 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi | 1520 nî-tāi | 1530 nî-tāi
: 1495 nî | 1496 nî | 1497 nî | 1498 nî | 1499 nî | 1500 nî | 1501 nî | 1502 nî | 1503 nî | 1504 nî | 1505 nî
1500 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-bī
kàu
Keng-sin
Gregorius le̍k 1500 nî
MD
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 2044 nî
Tō-kàu-le̍k 4197 nî
Hoê-le̍k 905~906
Hông-kì 2160 nî
Tân-kì 3833 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5260~5261
Se-chōng-le̍k im thó͘ iûⁿ (sa mo lug)
kàu
iông thih kâu (lcags pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1555 – 1556
- Shaka Samvat 1422 – 1423
Iran le̍k 878 – 879
Runic le̍k 1750
Assyria le̍k 6250 nî
Ethiopia le̍k 1494~1495

1500 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1500 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái