Lê Hiàn-chong (Oa̍t-lâm-gí: Lê Hiến Tông, 1461 nî  – 1504 nî ), miâ Lê Tranh, Lê Sanh ia̍h Lê Huy, sī Oa̍t-lâm Hiō Lê Tiâu ê chi̍t ê hông-tè, 1497 nî kàu 1504 nî chāi-ūi.