Hông-tī (Bêng)

Hông-tī (弘治; 1488 nî chì 1505 nî) sī Tiong-kok Bêng-tiâu tē-10 tāi hông-tè Hàu-chong ê liân-hō, chêng-āu lóng-chóng 18 tang.

弘治
Hông-tī
1488 nî chì 1505 nî
Kok-ka
Tāi Bêng
Kun-chú
Hàu-chong
Tn̂g-té
18 tang
Thâu-chêng:
Sêng-hòa
Tāi Bêng liân-hō Āu-piah:
Chèng-tek