Sêng-hòa (成化; 1465 nî chì 1487 nî) sī Tiong-kok Bêng-tiâu tē-9 tāi hông-tè Hiàn-chong ê liân-hō, chêng-āu lóng-chóng 23 tang.

成化
Sêng-hòa
1465 nî chì 1487 nî
Kok-ka
Tāi Bêng
Kun-chú
Hiàn-chong
Tn̂g-té
23 tang
Thâu-chêng:
Thian-sūn
Tāi Bêng liân-hō Āu-piah:
Hông-tī