chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1450 nî-tāi | 1460 nî-tāi | 1470 nî-tāi | 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi
: 1482 nî | 1483 nî | 1484 nî | 1485 nî | 1486 nî | 1487 nî | 1488 nî | 1489 nî | 1490 nî | 1491 nî | 1492 nî
1487 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-ngó͘
kàu
Teng-bī
Gregorius le̍k 1487 nî
MCDLXXXVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 2031 nî
Tō-kàu-le̍k 4184 nî
Hoê-le̍k 892~893
Hông-kì 2147 nî
Tân-kì 3820 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5247~5248
Se-chōng-le̍k iông hoé bé (me pho rta)
kàu
im hoé iûⁿ (me mo lug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1542 – 1543
- Shaka Samvat 1409 – 1410
Iran le̍k 865 – 866
Runic le̍k 1737
Assyria le̍k 6237 nî
Ethiopia le̍k 1481~1482

1487 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1487 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái