Kàu-hông Iulius 3-sè

Iulius 3-sè (1487 nî 9 goe̍h 10 ji̍t – 1555 nî 3 goe̍h 23 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-221 jīm kàu-hông; tī 1550 nî kàu 1555 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Iulius 3-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1550 nî 2 goe̍h 7 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1555 nî 3 goe̍h 23 ji̍t
Chêng-jīm Paulus 3-sè
Kè-jīm Marcellus 2-sè
sèng-chit
Su-kàu/chú-kàu 1514 nî 11 goe̍h 12 ji̍t
Antonio Maria Ciocchi del Monte seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1536 nî 12 goe̍h 22 ji̍t
Paulus 3-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Giovanni Maria Ciocchi del Monte
Chhut-sì 1487 nî 9 goe̍h 10 ji̍t(1487-09-10)
Toscana Monte San Savino
Kòe-sin 1555 nî 3 goe̍h 23 ji̍t (67 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Iulius 3-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Iulius 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Paulus 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Marcellus 2-sè