ToscanaItalia ê chi̍t-ê tōa-khu (regione), siú-hú sī Firenze, tāi-iok ū 3,677,000 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 22,997 km².

Toscana ê ūi-tì.

Bûn-hoà

siu-kái

Toscana tong-tē ê Latin-gí hong-giân tī toā bûn-ha̍k-ka (chhiūⁿ kóng Dante Alighieri) ê keng-êng hā, āu--lâi pìⁿ-chiâⁿ Italia ê koaⁿ-hong gí-giân.