Kàu-hông Marcellus 2-sè

Marcellus 2-sè (1501 nî 5 goe̍h 6 ji̍t – 1555 nî 5 goe̍h 1 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-222 jīm kàu-hông; tī 1555 nî kàu 1555 nî chāi-ūi.

Marcellus 2-sè
Kàu-hông Marcellus 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Iulius 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Paulus 4-sè