Kàu-hông Paulus 3-sè

Paulus 3-sè (1468 nî 2 goe̍h 29 ji̍t – 1549 nî 11 goe̍h 10 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-220 jīm kàu-hông; tī 1534 nî kàu 1549 nî chāi-ūi.

Paulus 3-sè
Kàu-hông Paulus 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Clemens 7-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Iulius 3-sè