Kàu-hông Paulus 4-sè

Paulus 4-sè (1476 nî 6 goe̍h 28 ji̍t – 1559 nî 8 goe̍h 18 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-223 jīm kàu-hông; tī 1555 nî kàu 1559 nî chāi-ūi.

Paulus 4-sè
Kàu-hông Paulus 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Marcellus 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Pius 4-sè