chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1440 nî-tāi | 1450 nî-tāi | 1460 nî-tāi | 1470 nî-tāi | 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi
: 1471 nî | 1472 nî | 1473 nî | 1474 nî | 1475 nî | 1476 nî | 1477 nî | 1478 nî | 1479 nî | 1480 nî | 1481 nî
1476 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi It-bī
kàu
Péng-sin
Gregorius le̍k 1476 nî
MCDLXXVI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 2020 nî
Tō-kàu-le̍k 4173 nî
Hoê-le̍k 881~882
Hông-kì 2136 nî
Tân-kì 3809 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5236~5237
Se-chōng-le̍k im bo̍k iûⁿ (shing mo lug)
kàu
iông hoé kâu (me pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1531 – 1532
- Shaka Samvat 1398 – 1399
Iran le̍k 854 – 855
Runic le̍k 1726
Assyria le̍k 6226 nî
Ethiopia le̍k 1470~1471

1476 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1476 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái