chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1440 nî-tāi | 1450 nî-tāi | 1460 nî-tāi | 1470 nî-tāi | 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi
: 1466 nî | 1467 nî | 1468 nî | 1469 nî | 1470 nî | 1471 nî | 1472 nî | 1473 nî | 1474 nî | 1475 nî | 1476 nî
1471 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-în
kàu
Sin-báu
Gregorius le̍k 1471 nî
MCDLXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 2015 nî
Tō-kàu-le̍k 4168 nî
Hoê-le̍k 876~877
Hông-kì 2131 nî
Tân-kì 3804 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5231~5232
Se-chōng-le̍k iông thih hó͘ (lcags pho stag)
kàu
im thih thò͘ (lcags mo yos)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1526 – 1527
- Shaka Samvat 1393 – 1394
Iran le̍k 849 – 850
Runic le̍k 1721
Assyria le̍k 6221 nî
Ethiopia le̍k 1465~1466

1471 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1471 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái