chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1460 nî-tāi | 1470 nî-tāi | 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi | 1520 nî-tāi
: 1489 nî | 1490 nî | 1491 nî | 1492 nî | 1493 nî | 1494 nî | 1495 nî | 1496 nî | 1497 nî | 1498 nî | 1499 nî
1494 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-thiú
kàu
Kap-în
Gregorius le̍k 1494 nî
MCDXCIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 2038 nî
Tō-kàu-le̍k 4191 nî
Hoê-le̍k 899~900
Hông-kì 2154 nî
Tân-kì 3827 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5254~5255
Se-chōng-le̍k im chúi gû (chu mo glang)
kàu
iông bo̍k hó͘ (shing pho stag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1549 – 1550
- Shaka Samvat 1416 – 1417
Iran le̍k 872 – 873
Runic le̍k 1744
Assyria le̍k 6244 nî
Ethiopia le̍k 1488~1489

1494 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1494 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái