chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1460 nî-tāi | 1470 nî-tāi | 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi | 1520 nî-tāi
: 1490 nî | 1491 nî | 1492 nî | 1493 nî | 1494 nî | 1495 nî | 1496 nî | 1497 nî | 1498 nî | 1499 nî | 1500 nî
1495 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-în
kàu
It-báu
Gregorius le̍k 1495 nî
MCDXCV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 2039 nî
Tō-kàu-le̍k 4192 nî
Hoê-le̍k 900~901
Hông-kì 2155 nî
Tân-kì 3828 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5255~5256
Se-chōng-le̍k iông bo̍k hó͘ (shing pho stag)
kàu
im bo̍k thò͘ (shing mo yos)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1550 – 1551
- Shaka Samvat 1417 – 1418
Iran le̍k 873 – 874
Runic le̍k 1745
Assyria le̍k 6245 nî
Ethiopia le̍k 1489~1490

1495 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1495 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái