chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1460 nî-tāi | 1470 nî-tāi | 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi | 1520 nî-tāi
: 1486 nî | 1487 nî | 1488 nî | 1489 nî | 1490 nî | 1491 nî | 1492 nî | 1493 nî | 1494 nî | 1495 nî | 1496 nî
1491 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sut
kàu
Sin-hāi
Gregorius le̍k 1491 nî
MCDXCI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 2035 nî
Tō-kàu-le̍k 4188 nî
Hoê-le̍k 896~897
Hông-kì 2151 nî
Tân-kì 3824 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5251~5252
Se-chōng-le̍k iông thih káu (lcags pho khyi)
kàu
im thih ti (lcags mo phag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1546 – 1547
- Shaka Samvat 1413 – 1414
Iran le̍k 869 – 870
Runic le̍k 1741
Assyria le̍k 6241 nî
Ethiopia le̍k 1485~1486

1491 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1491 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái