Bêng Bú-chong (明武宗; 1491 nî 10 goe̍h 26 ji̍t – 1521 nî 4 goe̍h 20 ji̍t) sī Tiong-kok Bêng-tiâu ê tē 11 tāi hông-tè.

Chèng-tek Hông-tè
正德皇帝
Tāi Bêng ê hông-tè
Tāi Bêng ê hông-tè
Chāi-ūi 1505 nî 6 goe̍h 19 ji̍t – 1521 nî 4 goe̍h 20 ji̍t
Chêng-jīm Bêng Hàu-chong
Kè-jīm Bêng Sè-chong
Choân-miâ
Chu Hō͘-chiàu (朱厚㷖)
Liân-hō kap sî-kan
Chèng-tek (正德): 1506–1522
Sē-hō
Gī Hông-tè (毅皇帝)
Biō-hō
Bú-chong (武宗)
Lāu-pē Bêng Hàu-chong
Lāu-bú Hàu-sêng Kèng Hông-hiō
Chhut-sì 1491 nî 10 goe̍h 26 ji̍t(1491-10-26)
Pak-kiaⁿ
Kòe-sin 1521 nî 4 goe̍h 20 ji̍t (29 hòe)
Pak-kiaⁿ