Chèng-tek (正德; 1506 nî chì 1521 nî) sī Tiong-kok Bêng-tiâu tē-11 tāi hông-tè Bú-chong ê liân-hō, chêng-āu lóng-chóng 16 tang.

正德
Chèng-tek
1506 nî chì 1521 nî
Kok-ka
Tāi Bêng
Kun-chú
Bú-chong
Tn̂g-té
16 tang
Thâu-chêng:
Hông-tī
Tāi Bêng liân-hō Āu-piah:
Ka-chēng