Ka-chēng (嘉靖; 1522 nî chì 1566 nî) sī Tiong-kok Bêng-tiâu tē-12 tāi hông-tè Sè-chong ê liân-hō, chêng-āu lóng-chóng 45 tang.

嘉靖
Ka-chēng
1522 nî chì 1566 nî
Kok-ka
Tāi Bêng
Kun-chú
Sè-chong
Tn̂g-té
45 tang
Thâu-chêng:
Chèng-tek
Tāi Bêng liân-hō Āu-piah:
Liông-khèng