chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1450 nî-tāi | 1460 nî-tāi | 1470 nî-tāi | 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi
: 1483 nî | 1484 nî | 1485 nî | 1486 nî | 1487 nî | 1488 nî | 1489 nî | 1490 nî | 1491 nî | 1492 nî | 1493 nî
1488 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-bī
kàu
Bō͘-sin
Gregorius le̍k 1488 nî
MCDLXXXVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 2032 nî
Tō-kàu-le̍k 4185 nî
Hoê-le̍k 893~894
Hông-kì 2148 nî
Tân-kì 3821 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5248~5249
Se-chōng-le̍k im hoé iûⁿ (me mo lug)
kàu
iông thó͘ kâu (sa pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1543 – 1544
- Shaka Samvat 1410 – 1411
Iran le̍k 866 – 867
Runic le̍k 1738
Assyria le̍k 6238 nî
Ethiopia le̍k 1482~1483

1488 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1488 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái