chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1450 nî-tāi | 1460 nî-tāi | 1470 nî-tāi | 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi
: 1480 nî | 1481 nî | 1482 nî | 1483 nî | 1484 nî | 1485 nî | 1486 nî | 1487 nî | 1488 nî | 1489 nî | 1490 nî
1485 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sîn
kàu
It-sū
Gregorius le̍k 1485 nî
MCDLXXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 2029 nî
Tō-kàu-le̍k 4182 nî
Hoê-le̍k 890~891
Hông-kì 2145 nî
Tân-kì 3818 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5245~5246
Se-chōng-le̍k iông bo̍k lêng (shing pho 'brug)
kàu
im bo̍k choâ (shing mo sbrul)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1540 – 1541
- Shaka Samvat 1407 – 1408
Iran le̍k 863 – 864
Runic le̍k 1735
Assyria le̍k 6235 nî
Ethiopia le̍k 1479~1480

1485 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1485 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái