Bêng Hiàn-chong (明憲宗; 1447 nî 12 goe̍h 9 ji̍t – 1487 nî 9 goe̍h 9 ji̍t) sī Tiong-kok Bêng-tiâu ê tē 9 tāi hông-tè.

Sêng-hoà Hông-tè
成化皇帝
Tāi Bêng ê hông-tè
Tāi Bêng ê hông-tè
Chāi-ūi 1464 nî 2 goe̍h 28 ji̍t – 1487 nî 9 goe̍h 9 ji̍t
Chêng-jīm Bêng Eng-chong
Kè-jīm Bêng Hàu-chong
Choân-miâ
Chu Kiàn-jû (朱見濡)
Liân-hō kap sî-kan
Sêng-hoà (成化): 1465–1488
Sē-hō
Sûn Hông-tè (純皇帝)
Biō-hō
Hiàn-chong (憲宗)
Lāu-pē Bêng Eng-chong
Lāu-bú Hàu-siok Hông-hiō
Chhut-sì Chu Kiàn-chhim (朱見深)
1447 nî 12 goe̍h 9 ji̍t(1447-12-09)
Pak-kiaⁿ
Kòe-sin 1487 nî 9 goe̍h 9 ji̍t (39 hòe)
Pak-kiaⁿ