chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1450 nî-tāi | 1460 nî-tāi | 1470 nî-tāi | 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi
: 1475 nî | 1476 nî | 1477 nî | 1478 nî | 1479 nî | 1480 nî | 1481 nî | 1482 nî | 1483 nî | 1484 nî | 1485 nî
1480 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-hāi
kàu
Keng-chú
Gregorius le̍k 1480 nî
MCDLXXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 2024 nî
Tō-kàu-le̍k 4177 nî
Hoê-le̍k 885~886
Hông-kì 2140 nî
Tân-kì 3813 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5240~5241
Se-chōng-le̍k im thó͘ ti (sa mo phag)
kàu
iông thih chhí (lcags pho byi)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1535 – 1536
- Shaka Samvat 1402 – 1403
Iran le̍k 858 – 859
Runic le̍k 1730
Assyria le̍k 6230 nî
Ethiopia le̍k 1474~1475

1480 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1480 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái