chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1440 nî-tāi | 1450 nî-tāi | 1460 nî-tāi | 1470 nî-tāi | 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi
: 1474 nî | 1475 nî | 1476 nî | 1477 nî | 1478 nî | 1479 nî | 1480 nî | 1481 nî | 1482 nî | 1483 nî | 1484 nî
1479 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-sut
kàu
Kí-hāi
Gregorius le̍k 1479 nî
MCDLXXIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 2023 nî
Tō-kàu-le̍k 4176 nî
Hoê-le̍k 884~885
Hông-kì 2139 nî
Tân-kì 3812 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5239~5240
Se-chōng-le̍k iông thó͘ káu (sa pho khyi)
kàu
im thó͘ ti (sa mo phag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1534 – 1535
- Shaka Samvat 1401 – 1402
Iran le̍k 857 – 858
Runic le̍k 1729
Assyria le̍k 6229 nî
Ethiopia le̍k 1473~1474

1479 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1479 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái