Castilla (Se-pan-gâ-gí ho͘-im: [kasˈtiʎa]) sī ùi kin-á-ji̍p Se-pan-gâ ê chi̍t-ê pian-kài put-tēng ê le̍k-sú-sèng tē-khu, khah-chá pat chûn-chāi Castilla Ông-kok, āu--lâi chham sì-ûi ê ông-khoân ha̍p chò Castilla Ông-léng, liáu-āu koh pìⁿ chò Se-pan-gâ Ông-kok.