chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1450 nî-tāi | 1460 nî-tāi | 1470 nî-tāi | 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi
: 1476 nî | 1477 nî | 1478 nî | 1479 nî | 1480 nî | 1481 nî | 1482 nî | 1483 nî | 1484 nî | 1485 nî | 1486 nî
1481 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-chú
kàu
Sin-thiú
Gregorius le̍k 1481 nî
MCDLXXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 2025 nî
Tō-kàu-le̍k 4178 nî
Hoê-le̍k 886~887
Hông-kì 2141 nî
Tân-kì 3814 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5241~5242
Se-chōng-le̍k iông thih chhí (lcags pho byi)
kàu
im thih gû (lcags mo glang)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1536 – 1537
- Shaka Samvat 1403 – 1404
Iran le̍k 859 – 860
Runic le̍k 1731
Assyria le̍k 6231 nî
Ethiopia le̍k 1475~1476

1481 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1481 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái