chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1450 nî-tāi | 1460 nî-tāi | 1470 nî-tāi | 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi
: 1477 nî | 1478 nî | 1479 nî | 1480 nî | 1481 nî | 1482 nî | 1483 nî | 1484 nî | 1485 nî | 1486 nî | 1487 nî
1482 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-thiú
kàu
Jîm-în
Gregorius le̍k 1482 nî
MCDLXXXII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 2026 nî
Tō-kàu-le̍k 4179 nî
Hoê-le̍k 887~888
Hông-kì 2142 nî
Tân-kì 3815 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5242~5243
Se-chōng-le̍k im thih gû (lcags mo glang)
kàu
iông chúi hó͘ (chu pho stag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1537 – 1538
- Shaka Samvat 1404 – 1405
Iran le̍k 860 – 861
Runic le̍k 1732
Assyria le̍k 6232 nî
Ethiopia le̍k 1476~1477

1482 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1482 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái