chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 15 sè-kí | 16 sè-kí | 17 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi | 1520 nî-tāi | 1530 nî-tāi | 1540 nî-tāi
: 1506 nî | 1507 nî | 1508 nî | 1509 nî | 1510 nî | 1511 nî | 1512 nî | 1513 nî | 1514 nî | 1515 nî | 1516 nî
1511 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-ngó͘
kàu
Sin-bī
Gregorius le̍k 1511 nî
MDXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 10 kang
Hu̍t-le̍k 2055 nî
Tō-kàu-le̍k 4208 nî
Hoê-le̍k 917~918
Hông-kì 2171 nî
Tân-kì 3844 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5271~5272
Se-chōng-le̍k iông thih bé (lcags pho rta)
kàu
im thih iûⁿ (lcags mo lug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1566 – 1567
- Shaka Samvat 1433 – 1434
Iran le̍k 889 – 890
Runic le̍k 1761
Assyria le̍k 6261 nî
Ethiopia le̍k 1505~1506

1511 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1511 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái