chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 15 sè-kí | 16 sè-kí | 17 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi | 1520 nî-tāi | 1530 nî-tāi | 1540 nî-tāi
: 1508 nî | 1509 nî | 1510 nî | 1511 nî | 1512 nî | 1513 nî | 1514 nî | 1515 nî | 1516 nî | 1517 nî | 1518 nî
1513 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sin
kàu
Kùi-iú
Gregorius le̍k 1513 nî
MDXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 10 kang
Hu̍t-le̍k 2057 nî
Tō-kàu-le̍k 4210 nî
Hoê-le̍k 919~920
Hông-kì 2173 nî
Tân-kì 3846 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5273~5274
Se-chōng-le̍k iông chúi kâu (chu pho spre'u)
kàu
im chúi ke (chu mo bya)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1568 – 1569
- Shaka Samvat 1435 – 1436
Iran le̍k 891 – 892
Runic le̍k 1763
Assyria le̍k 6263 nî
Ethiopia le̍k 1507~1508

1513 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1513 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái