chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 15 sè-kí | 16 sè-kí | 17 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi | 1520 nî-tāi | 1530 nî-tāi | 1540 nî-tāi
: 1512 nî | 1513 nî | 1514 nî | 1515 nî | 1516 nî | 1517 nî | 1518 nî | 1519 nî | 1520 nî | 1521 nî | 1522 nî
1517 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-chú
kàu
Teng-thiú
Gregorius le̍k 1517 nî
MDXVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 10 kang
Hu̍t-le̍k 2061 nî
Tō-kàu-le̍k 4214 nî
Hoê-le̍k 923~924
Hông-kì 2177 nî
Tân-kì 3850 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5277~5278
Se-chōng-le̍k iông hoé chhí (me pho byi)
kàu
im hoé gû (me mo glang)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1572 – 1573
- Shaka Samvat 1439 – 1440
Iran le̍k 895 – 896
Runic le̍k 1767
Assyria le̍k 6267 nî
Ethiopia le̍k 1511~1512

1517 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1517 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái