chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 15 sè-kí | 16 sè-kí | 17 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi | 1520 nî-tāi | 1530 nî-tāi | 1540 nî-tāi
: 1505 nî | 1506 nî | 1507 nî | 1508 nî | 1509 nî | 1510 nî | 1511 nî | 1512 nî | 1513 nî | 1514 nî | 1515 nî
1510 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-sū
kàu
Keng-ngó͘
Gregorius le̍k 1510 nî
MDX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 10 kang
Hu̍t-le̍k 2054 nî
Tō-kàu-le̍k 4207 nî
Hoê-le̍k 916~917
Hông-kì 2170 nî
Tân-kì 3843 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5270~5271
Se-chōng-le̍k im thó͘ choâ (sa mo sbrul)
kàu
iông thih bé (lcags pho rta)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1565 – 1566
- Shaka Samvat 1432 – 1433
Iran le̍k 888 – 889
Runic le̍k 1760
Assyria le̍k 6260 nî
Ethiopia le̍k 1504~1505

1510 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1510 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái