Fernão de Magalhães (Se-pan-gâ-gí: Fernando de Magallanes, iok 1480 nî - 1521 nî 4 goe̍h 27 ji̍t) sī Phû-tô-gâ ê thám-hiám-ka. I tī Sabrosa chhut-sì, āu-lâi tit tio̍h Se-pan-gâ kok-che̍k.

Fernão de Magalhães

I tī sī thâu-chi̍t-ê chhoā chûn tùi Tāi-se-iûⁿ hâng hiòng Thài-pêng-iûⁿ ê hâng-hái-ka, "Thài-pêng-iûⁿ" tio̍h sī i só͘ hō ê miâ. Āu-lâi, in-chìn hêng liáu le̍k-sú-siōng tē-it kái khoà Thài-pêng-iûⁿ ê hâng-hêng.

Magalhães boé-āu tī Hui-li̍p-pin kap goân-chū-bîn chhiong-thut hōng thâi sì. I-ê chûn-tūi āu-lâi tī 1952 nî goân-sêng thâu-chi̍t pái se̍h tē-kiû kui liàn ê hâng-hêng.