chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1360 nî-tāi | 1370 nî-tāi | 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi | 1400 nî-tāi | 1410 nî-tāi | 1420 nî-tāi
: 1385 nî | 1386 nî | 1387 nî | 1388 nî | 1389 nî | 1390 nî | 1391 nî | 1392 nî | 1393 nî | 1394 nî | 1395 nî
1390 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-sū
kàu
Keng-ngó͘
Gregorius le̍k 1390 nî
MCCCXC
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1934 nî
Tō-kàu-le̍k 4087 nî
Hoê-le̍k 792~793
Hông-kì 2050 nî
Tân-kì 3723 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5150~5151
Se-chōng-le̍k im thó͘ choâ (sa mo sbrul)
kàu
iông thih bé (lcags pho rta)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1445 – 1446
- Shaka Samvat 1312 – 1313
Iran le̍k 768 – 769
Runic le̍k 1640
Assyria le̍k 6140 nî
Ethiopia le̍k 1384~1385

1390 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1390 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái