chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 13 sè-kí | 14 sè-kí | 15 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1360 nî-tāi | 1370 nî-tāi | 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi | 1400 nî-tāi | 1410 nî-tāi | 1420 nî-tāi
: 1387 nî | 1388 nî | 1389 nî | 1390 nî | 1391 nî | 1392 nî | 1393 nî | 1394 nî | 1395 nî | 1396 nî | 1397 nî
1392 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-bī
kàu
Jîm-sin
Gregorius le̍k 1392 nî
MCCCXCII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 8 kang
Hu̍t-le̍k 1936 nî
Tō-kàu-le̍k 4089 nî
Hoê-le̍k 794~795
Hông-kì 2052 nî
Tân-kì 3725 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5152~5153
Se-chōng-le̍k im thih iûⁿ (lcags mo lug)
kàu
iông chúi kâu (chu pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1447 – 1448
- Shaka Samvat 1314 – 1315
Iran le̍k 770 – 771
Runic le̍k 1642
Assyria le̍k 6142 nî
Ethiopia le̍k 1386~1387

1392 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1392 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái