chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1380 nî-tāi | 1390 nî-tāi | 1400 nî-tāi | 1410 nî-tāi | 1420 nî-tāi | 1430 nî-tāi | 1440 nî-tāi
: 1410 nî | 1411 nî | 1412 nî | 1413 nî | 1414 nî | 1415 nî | 1416 nî | 1417 nî | 1418 nî | 1419 nî | 1420 nî
1415 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-ngó͘
kàu
It-bī
Gregorius le̍k 1415 nî
MCDXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 1959 nî
Tō-kàu-le̍k 4112 nî
Hoê-le̍k 818~819
Hông-kì 2075 nî
Tân-kì 3748 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5175~5176
Se-chōng-le̍k iông bo̍k bé (shing pho rta)
kàu
im bo̍k iûⁿ (shing mo lug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1470 – 1471
- Shaka Samvat 1337 – 1338
Iran le̍k 793 – 794
Runic le̍k 1665
Assyria le̍k 6165 nî
Ethiopia le̍k 1409~1410

1415 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1415 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái