Pius 4-sè (1499 nî 3 goe̍h 31 ji̍t – 1565 nî 12 goe̍h 9 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-224 jīm kàu-hông; tī 1560 nî kàu 1565 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Pius 4-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1559 nî 12 goe̍h 25 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1565 nî 12 goe̍h 9 ji̍t
Chêng-jīm Paulus 4-sè
Kè-jīm Pius 5-sè
sèng-chit
Su-kàu/chú-kàu 1546 nî 4 goe̍h 20 ji̍t
Filippo Archinto seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1549 nî 4 goe̍h 8 ji̍t
Paulus 3-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Giovanni Angelo Medici
Chhut-sì 1499 nî 5 goe̍h 31 ji̍t(1499-05-31)
Milan Kong-kok Milan
Kòe-sin 1565 nî 12 goe̍h 9 ji̍t (66 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Milan Kong-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Pius 4-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Pius 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Paulus 4-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Pius 5-sè