chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 15 sè-kí | 16 sè-kí | 17 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1530 nî-tāi | 1540 nî-tāi | 1550 nî-tāi | 1560 nî-tāi | 1570 nî-tāi | 1580 nî-tāi | 1590 nî-tāi
: 1555 nî | 1556 nî | 1557 nî | 1558 nî | 1559 nî | 1560 nî | 1561 nî | 1562 nî | 1563 nî | 1564 nî | 1565 nî
1560 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-bī
kàu
Keng-sin
Gregorius le̍k 1560 nî
MDLX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 10 kang
Hu̍t-le̍k 2104 nî
Tō-kàu-le̍k 4257 nî
Hoê-le̍k 967~968
Hông-kì 2220 nî
Tân-kì 3893 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5320~5321
Se-chōng-le̍k im thó͘ iûⁿ (sa mo lug)
kàu
iông thih kâu (lcags pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1615 – 1616
- Shaka Samvat 1482 – 1483
Iran le̍k 938 – 939
Runic le̍k 1810
Assyria le̍k 6310 nî
Ethiopia le̍k 1554~1555

1560 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1560 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái