chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 15 sè-kí | 16 sè-kí | 17 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1530 nî-tāi | 1540 nî-tāi | 1550 nî-tāi | 1560 nî-tāi | 1570 nî-tāi | 1580 nî-tāi | 1590 nî-tāi
: 1556 nî | 1557 nî | 1558 nî | 1559 nî | 1560 nî | 1561 nî | 1562 nî | 1563 nî | 1564 nî | 1565 nî | 1566 nî
1561 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sin
kàu
Sin-iú
Gregorius le̍k 1561 nî
MDLXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 10 kang
Hu̍t-le̍k 2105 nî
Tō-kàu-le̍k 4258 nî
Hoê-le̍k 968~969
Hông-kì 2221 nî
Tân-kì 3894 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5321~5322
Se-chōng-le̍k iông thih kâu (lcags pho spre'u)
kàu
im thih ke (lcags bya mo)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1616 – 1617
- Shaka Samvat 1483 – 1484
Iran le̍k 939 – 940
Runic le̍k 1811
Assyria le̍k 6311 nî
Ethiopia le̍k 1555~1556

1561 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1561 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái