Mạc Soan-chong (Oa̍t-lâm-gí: Mạc Thái Tông, ?  – 1561 nî ) pún-miâ Mạc Phúc Nguyên (莫福源 Bo̍h Hok-goân), sī Oa̍t-lâm Mạc Tiâu ê tē 4 tāi hông-tè, 1546 nî kàu 1561 nî chāi-ūi.

Mạc Soan-chong