chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 15 sè-kí | 16 sè-kí | 17 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1490 nî-tāi | 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi | 1520 nî-tāi | 1530 nî-tāi | 1540 nî-tāi | 1550 nî-tāi
: 1519 nî | 1520 nî | 1521 nî | 1522 nî | 1523 nî | 1524 nî | 1525 nî | 1526 nî | 1527 nî | 1528 nî | 1529 nî
1524 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-bī
kàu
Kap-sin
Gregorius le̍k 1524 nî
MDXXIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 10 kang
Hu̍t-le̍k 2068 nî
Tō-kàu-le̍k 4221 nî
Hoê-le̍k 930~931
Hông-kì 2184 nî
Tân-kì 3857 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5284~5285
Se-chōng-le̍k im chúi iûⁿ (chu mo lug)
kàu
iông bo̍k kâu (shing pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1579 – 1580
- Shaka Samvat 1446 – 1447
Iran le̍k 902 – 903
Runic le̍k 1774
Assyria le̍k 6274 nî
Ethiopia le̍k 1518~1519

1524 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1524 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái