chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 14 sè-kí | 15 sè-kí | 16 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1430 nî-tāi | 1440 nî-tāi | 1450 nî-tāi | 1460 nî-tāi | 1470 nî-tāi | 1480 nî-tāi | 1490 nî-tāi
: 1460 nî | 1461 nî | 1462 nî | 1463 nî | 1464 nî | 1465 nî | 1466 nî | 1467 nî | 1468 nî | 1469 nî | 1470 nî
1465 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sin
kàu
It-iú
Gregorius le̍k 1465 nî
MCDLXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 9 kang
Hu̍t-le̍k 2009 nî
Tō-kàu-le̍k 4162 nî
Hoê-le̍k 869~870
Hông-kì 2125 nî
Tân-kì 3798 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5225~5226
Se-chōng-le̍k iông bo̍k kâu (shing pho spre'u)
kàu
im bo̍k ke (shing mo bya)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1520 – 1521
- Shaka Samvat 1387 – 1388
Iran le̍k 843 – 844
Runic le̍k 1715
Assyria le̍k 6215 nî
Ethiopia le̍k 1459~1460

1465 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1465 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái