Inca Tè-kok

Inca Tè-kokLâm Bí-chiu ê chi̍t ê tè-kok, sī Quechua-lâng hoat-tián kiàn-li̍p ê. Inca bûn-bêng kap Maya, Aztec tâng-chê kiò choè Bí-chiu 3 toā bûn-bêng.

Inca Tè-kok ê só͘-chāi.