Tēⁿ Hô (鄭和; pún-miâ Má Sam-pó 馬三寶/馬三保, A-la-pek miâ: Hajji Mahmud; 1371 nî1435 nî) sī sè-kài le̍k-sú tiong siāng-kài chhut-miâ ê Tiong-kok hâng-hái-ka. I tùi 1405 nî kàu 1433 nî ê hâng-hái sū-chek kì-chài tī Sam-pó Thài-kàm Hā Se-iûⁿ (三保太監下西洋) lāi-bīn. I sī Hûn-lâm Hôe-cho̍k lâng.

Tēⁿ Hô