Temür (Bông-kó͘-gí: ᠲᠡᠮᠦᠷ, 1265 nî 10 goe̍h 15 ji̍t – 1307 nî 2 goe̍h 10 ji̍t), Bông-kó͘-gí chun-hō hō choè Öljeyitü Khan (ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
), sī Bông-kó͘ Tè-kok ê khó-hān kap Goân-tiâu ê chi̍t ê hông-tè, 1294 nî kàu 1307 nî chāi-ūi. I ê Hàn-gí biō-hōGoân Sêng-chong (元成宗), sē-hōKhim-bêng Kóng-hàu Hông-tè (欽明廣孝皇帝).

Öljeyitü Khan
Өлзийт хаан
Tāi Goân ê hông-tè
Tāi Goân ê hông-tè
Chāi-ūi 1294 nî 5 goe̍h 10 ji̍t – 1307 nî 2 goe̍h 10 ji̍t
Chêng-jīm Setsen Khan
Kè-jīm Külüg Khan
Choân-miâ
Temür (ᠲᠡᠮᠦᠷТөмөр)
Liân-hō sî-kan
  • Goân-cheng (元貞): 1295–1297
  • Tāi-tek (大德): 1297–1307
Chun-hō
Öljeyitü Khan (ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
, Өлзийт хаан)
Sē-hō
Khim Bêng Kóng Hàu Hông-tè (欽明廣孝皇帝)
Biō-hō
Sêng-chong (成宗)
Ông-sek Borjigin
Lāu-pē Chinkim
Lāu-bú Kökejin
Chhut-sì 1265 nî 10 goe̍h 15 ji̍t(1265-10-15)
Kòe-sin 1307 nî 2 goe̍h 10 ji̍t (41 hòe)