Khayisan (Bông-kó͘-gí: ᠬᠠᠶᠢᠰᠠᠩ, 1281 nî 8 goe̍h 4 ji̍t – 1311 nî 1 goe̍h 27 ji̍t), Bông-kó͘-gí chun-hō hō choè Külüg Khan (ᠬᠥᠯᠥᠭ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
), sī Bông-kó͘ Tè-kok ê khó-hān kap Goân-tiâu ê chi̍t ê hông-tè, 1307 nî kàu 1311 nî chāi-ūi. I ê Hàn-gí biō-hōGoân Bú-chong (元武宗), sē-hōJîn-hūi Soan-hàu Hông-tè (仁惠宣孝皇帝).

Külüg Khan
Хүлэг хаан
Tāi Goân ê hông-tè
Tāi Goân ê hông-tè
Chāi-ūi 1307 nî 6 goe̍h 21 ji̍t – 1311 nî 1 goe̍h 27 ji̍t
Chêng-jīm Öljeyitü Khan
Kè-jīm Buyantu Khan
Choân-miâ
Khayisan (ᠬᠠᠶᠢᠰᠠᠩ, Хайсан)
Liân-hō kap sî-kan
Chì-tāi (至大): 1308–1311
Chun-hō
Külüg Khan (ᠬᠥᠯᠥᠭ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
, Хүлэг хаан)
Sē-hō
Jîn Hūi Soan-hàu Hông-tè (仁惠宣孝皇帝)
Biō-hō
Bú-chong (武宗)
Ông-sek Borjigin
Lāu-pē Darmabala
Lāu-bú Dagi Khatun
Chhut-sì 1281 nî 8 goe̍h 4 ji̍t(1281-08-04)
Kòe-sin 1311 nî 1 goe̍h 27 ji̍t (29 hòe)