Ayurbarwada (Bông-kó͘-gí: ᠠᠶᠤᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠠ, 1285 nî 4 goe̍h 9 ji̍t – 1320 nî 3 goe̍h 1 ji̍t), Bông-kó͘-gí chun-hō hō choè Buyantu Khan (ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
), sī Bông-kó͘ Tè-kok ê khó-hān kap Goân-tiâu ê chi̍t ê hông-tè, 1311 nî kàu 1320 nî chāi-ūi. I ê Hàn-gí biō-hōGoân Jîn-chong (元仁宗), sē-hōSèng-bûn Khim-hàu Hông-tè (聖文欽孝皇帝).

Buyantu Khan
Буянт хаан
Tāi Goân ê hông-tè
Tāi Goân ê hông-tè
Chāi-ūi 1311 nî 4 goe̍h 7 ji̍t – 1320 nî 3 goe̍h 1 ji̍t
Chêng-jīm Külüg Khan
Kè-jīm Gegeen Khan
Choân-miâ
Ayurbarwada (ᠠᠶᠤᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠠ, Аюурбарбад)
Liân-hō sî-kan
  • Hông-khèng (皇慶): 1312–1313
  • Iân-iū (延祐): 1314–1320
Chun-hō
Buyantu Khan (ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
, Буянт хаан)
Sē-hō
Sèng Bûn Khim Hàu Hông-tè (聖文欽孝皇帝)
Biō-hō
Jîn-chong (仁宗)
Ông-sek Borjigin
Lāu-pē Darmabala
Lāu-bú Dagi Khatun
Chhut-sì 1285 nî 4 goe̍h 9 ji̍t(1285-04-09)
Kòe-sin 1320 nî 3 goe̍h 1 ji̍t (34 hòe)