Sidibala (Bông-kó͘-gí: ᠰᠢᠳᠢᠪᠠᠯᠠ, 1303 nî 2 goe̍h 22 ji̍t – 1323 nî 9 goe̍h 4 ji̍t), Bông-kó͘-gí chun-hō hō choè Gegeen Khan (ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
), sī Bông-kó͘ Tè-kok ê khó-hān kap Goân-tiâu ê chi̍t ê hông-tè, 1320 nî kàu 1323 nî chāi-ūi. I ê Hàn-gí biō-hōGoân Eng-chong (元英宗), sē-hōJoē-sèng Bûn-hàu Hông-tè (睿聖文孝皇帝).

Gegeen Khan
Гэгээн хаан
Tāi Goân ê hông-tè
Tāi Goân ê hông-tè
Chāi-ūi 1320 nî 4 goe̍h 19 ji̍t – 1323 nî 9 goe̍h 4 ji̍t
Chêng-jīm Buyantu Khan
Kè-jīm Yesün Temür
Choân-miâ
Sidibala (ᠰᠢᠳᠢᠪᠠᠯᠠ, Шадбал)
Liân-hō kap sî-kan
Chì-tì (至治): 1321–1323
Chun-hō
Gegeen Khan (ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
, Гэгээн хаан)
Sē-hō
Joē Sèng Bûn Hàu Hông-tè (睿聖文孝皇帝)
Biō-hō
Eng-chong (英宗)
Ông-sek Borjigin
Lāu-pē Buyantu Khan
Lāu-bú Radnashiri
Chhut-sì 1302 nî 2 goe̍h 22 ji̍t(1302-02-22)
Kòe-sin 1323 nî 9 goe̍h 4 ji̍t (21 hòe)